Photography

Macau and Hong Kong

Ten days in Macay and Hong Kong

MGM at Night
MGM at Night
The MGM Grand Casino tower in Macau.
© Andrew Shepherd