Photography

Macau and Hong Kong

Ten days in Macay and Hong Kong

Venetian Canal
Venetian Canal
The canal in the shopping arcade of the Venetian Macau Casino.
© Andrew Shepherd