Photography

Macau and Hong Kong

Ten days in Macay and Hong Kong

Venetian Macau
Venetian Macau
The enterance hall in the Venetian Macau Casino.
© Andrew Shepherd