Photography

Macau and Hong Kong

Ten days in Macay and Hong Kong

Night Shopping
Night Shopping
Night shopping in Senado Square, Macau.
© Andrew Shepherd