Photography

Macau and Hong Kong

Ten days in Macay and Hong Kong

Hong Kong
Hong Kong
Typical street view of Hong Kong
© Andrew Shepherd